Termeni şi condiţii de utilizare

Imprimare
PDF

Informaţii despre portalul BNC

Portalul BNC este proprietatea şi este administrat de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti, România. cu sediul în Str. Dr. Grozovici Nr. 1, Sector 1, Cod 021105, Bucureşti.

Adresa de contact: Str. Dr. Grozovici Nr. 1, Sector 1, Cod 021105, Bucureşti.
Telefon: 021 3166017
email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Baza Națională de date de Cercetare se adresează tuturor persoanelor interesate de domeniul cercetării medicale. Informațiile prezentate sunt accesibile atât publicului larg cât și cercetătorilor din spațiul universitar.
Baza Națională de date de Cercetare (denumită în continuare BNC), are ca obiectiv stimularea dezvoltării și conectării cercetării universitare la dinamica nevoilor de studiu ale diferitelor sectoare ale societății românești. Prin intermediul BNC se urmărește centralizarea și diseminarea rezultatelor de cercetare produse la nivelul structurilor publice de cercetare științifică, întărirea comunicării și cooperării dintre cercetătorii acestor structuri și reprezentanții operatorilor economici, dezvoltarea cercetării universitare și stimularea studenților pentru dezvoltarea unei cariere în cercetarea științifică universitară.

Finanţare

BNC este finanțat în cadrul Proiectul POSDRU/86/1.2/S/64124 – „Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată la nivelul studiilor de masterat în domeniul ştiinţelor medicale”, coordonat de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti, în parteneriat cu Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).
Proiectul POSDRU/86/1.2/S/64124 are ca obiectiv general crearea unei structuri naţionale şi dezvoltarea unor serii de activităţi formative de stimulare a cercetării universitare adaptate la dinamica nevoilor de studiu ale absolvenţilor de studii universitare. În cadrul proiectului vor fi concepute mecanisme, instrumente şi proceduri cu rolul de a racorda sistemul naţional de învăţământ superior din domeniul medical la nevoile de cercetare teoretico-aplicată.|
Folosirea BNC presupune acceptarea în totalitate a termenelor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenele şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul BNC, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenele şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea BNC.

Descrierea serviciilor

BNC reprezintă un instrument de accesare a informațiilor de cercetare științifică în domeniul științelor medicale de către orice persoană interesată, prin simplul acces la Internet.
BNC oferă utilizatorilor funcții de navigare multicriteriale, de publicare și protejare a drepturilor de autor. Elementele de originalitate academică sunt garantate de existența unui soft de identificare a plagiatului. În cadrul BNC sunt disponibile module de e-learning adresate studenților în domeniul medical, care facilitează dezvoltarea competențelor teoretice și aplicative de cercetare.
BNC facilitează acordarea la cerere de asistență metodologică pentru studenți de către specialiști în domeniu.
BNC este o platformă online în continuă dezvoltare prin înregistrarea contribuțiilor primite din partea instituțiilor de cercetare, publice și private, neafiliate.
Toti cercetătorii și specialiștii din domeniu, indiferent de naționalitate, sex, rasă și alte criterii discriminatorii, pot publica direct pe portalul web al BNC propriile contribuții științifice.
Reprezentanții instituțiilor publice de cercetare pot accesa și pot trimite informații cu privire la domeniile de cercetare medicală. În plus, aceștia pot deveni membri ai ASAC, prin intermediul soluțiilor web integrate BNC.

Acceptarea condiţiilor. Condiţii de acces

Accesul utilizatorilor la serviciile şi informaţiile din cadrul BNC este protejat prin “nume utilizator” şi “parolă”. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui datele de acces. BNC nu va cere niciodată datele dumneavoastră de acces în mesaje sau telefoane nesolicitate. Nu dezvăluiţi aceaste date persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, aveţi obligaţia de a verifica periodic dacă datele de acces nu au fost alterate şi de a raporta în cel mai scurt timp orice disfuncţionalitate către personalul de administrare a BNC.

Pentru a putea utiliza aceste servicii, trebuie să:

(a) introduceţi informaţii personale reale, exacte, actuale şi complete aşa cum sunt cerute în formularele de înregistrare şi
(b) să le actualizaţi de câte ori este nevoie, pentru a menţine aceste informaţii reale, exacte, actuale şi complete. Dacă veţi furniza informaţii nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, ori dacă există suspiciunea că informaţiile sunt nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, administratorul BNC are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastră de utilizator.

Vă recomandăm ca la sfârşitul fiecărei sesiuni de utilizare a BNC să închideţi contul utilizând butonul corespunzător. Vă sfătuim, de asemenea, să închideţi la sfârşitul sesiunii şi fereastra browser-ului în care aţi lucrat.

Practici generale privind utilizarea şi stocarea

BNC poate stabili un set de practici generale şi limitări privind utilizarea serviciilor. Astfel, dimensiunea maximă a unui fişier ce poate fi încărcat pe server este de 10 MB.

Conţinut

Prin prezentul acord, acceptaţi că toate informaţiile: date, text, software, fotografii, grafice, mesaje sau alte materiale (numite în continuare "CONŢINUT"), indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în resposabilitatea unică a persoanei care a fost sursa acestor materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră, şi nu BNC, sunteţi în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcaţi şi le puneţi la dispoziţie în mod public pe contul dumneavoastră de pe BNC.
BNC monitorizează, dar nu controlează, conţinutul transmis, şi astfel nu garantează acurateţea, integritatea şi calitatea acestui conţinut. Înţelegeţi că prin folosirea serviciilor oferite de BNC, puteţi fi expus la un conţinut care poate fi ofensator sau indecent.

Sunteţi de acord să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de BNC pentru a:

 • încărca, publica sau transmite orice conţinut care este ilegal, defăimator, ofensator, ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau afectează în alt mod alte persoane;
 • intimida, ofensa sau răni minorii în orice mod;
 • pretinde că sunteţi o altă persoană sau instituţie, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al BNC, lider sau mediator al unei discuţii sau să afirmaţi în mod fals sau să indicaţi în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituţie;
 • falsifica datele de identificare sau să le manipulaţi în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conţinut transmis prin intermediul BNC sau să dezvolte pagini ori imagini ascunse (precum cele care nu au niciun link activ de pe o pagină a utilizatorului respectiv);
 • încărca, posta, difuza sau transmite orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);
 • încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de conţinut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terţ;
 • încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de publicitate, materiale promoţionale, oferte comerciale, informaţii cu caracter politic, "junk mail", "spam", scrisori în lanţ, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări, cu excepţia porţiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;
 • încărca, posta, difuza sau transmite orice material care conţine viruşi sau orice alt tip de cod, fişiere sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcţionarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicaţii;
 • interveni în sau întrerupe serviciile/ serverele/ reţelele conectate la BNC sau încalca orice cerinţe, proceduri, politici sau regulamente;
 • încalca în mod intenţionat sau nu, orice lege locală, naţională sau internaţională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege;
 • promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricarui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale. Aceasta poate include dar nu este limitat la a furniza informaţii despre modul de a fabrica, achiziţiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme si crearea de site-uri „crush";
 • folosi pagina personală sau directorul propriu ca loc de depozit pentru a încărca pagina plecând de la alt link decât cel existent în cadrul BNC, sau ca modalitate de intrare pe alt site personal.

BNC nu poate fi făcut responsabil pentru conţinutul adăugat de terţe persoane pe serverul nostru. BNC depune eforturi susţinute pentru identificarea şi ştergerea conţinutului ce ar încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane. Cu toate acestea, există posibilitatea ca un anume conţinut postat de către utilizatorii înregistraţi să încalce drepturile terţilor. În aceste condiţii vă rugăm să ne trimiteţi un email la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza conţinând informaţii cu privire la drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor BNC să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale conform Legii 365/2002 privind comerţul electronic.

Legături la alte pagini de internet

BNC poate conţine legături către pagini de internet ale unor terţe părţi. BNC nu deţine niciun control asupra site-urilor de acest fel, nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri externe, nu sprijină şi nu este responsabilă pentru conţinutul lor (reclamă, produsele sau alte materiale de pe sau disponibile pe astfel de site-uri).

Drepturi de autor şi de proprietate intelectuală

Toate informaţiile expuse, transmise sau conţinute pe BNC, inclusiv, dar nelimitându-se la, meniuri, articole, texte, fotografii, ilustraţii, înregistrări audio şi video, mărci de fabricaţie, mărci de servicii, sunt protejate de către legile dreptului de autor şi de proprietate intelectuală. Conţinutul este deţinut de către BNC şi utilizatorii autorizaţi. Utilizatorul poate folosi copii, să le distribuie şi transmită conţinutul numai în măsura în care aceasta se face ca parte a folosirii datelor personale ale autorului şi cu acordul acestuia. Utilizatorul acceptă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună, sau să exploateze comercial în vreun fel orice conţinut sau să încalce marca de fabricaţie sau marca serviciului cuprinsă într-un astfel de conţinut.
Este interzisă utilizarea conţinutului BNC în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de legislaţia în vigoare. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
În conditiile in care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe portalul BNC încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viaţa privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteţi rugaţi să trimiteţi un email la Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza conţinând informaţii cu privire la drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor BNC să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale conform Legii 365/2002 privind comerţul electronic.

BNC este marcă înregistrată a Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr. Matei Balş”, Bucureşti. Este interzisă utilizarea sintagmelor „Baza Naţională de date de Cercetare”, „BNC”, „Academia de Studii Avansate şi Cercetare”, „ASAC” şi a siglelor aferente în orice mod, fără un acord scris din partea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr. Matei Balş”, Bucureşti.

Modificări ale serviciului

BNC îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment sau la anumite intervale de timp, să întrerupă, temporar sau în mod permanent serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte), cu sau fară o notificare prealabilă. Sunteţi de acord că BNC nu este răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă persoană sau instituţie pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile.

Încetarea colaborării

Sunteţi de acord că BNC, dacă consideră de cuviinţă, vă poate bloca accesul, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii de care beneficiaţi sau să scoată şi să şteargă orice conţinut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv, inclusiv dar nu limitat la, lipsa de folosire sau dacă BNC consideră că aţi violat sau nu aţi acţionat conform cu litera sau spiritul prezentului acord.

Sunteţi de acord că orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile oferite, conform oricărei reguli din prezentul acord, poate fi efectuată fară o avertizare anticipată, şi luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că BNC poate dezactiva sau şterge imediat fişierele şi toate informaţiile în legătură cu acesta din contul personal şi/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fişiere. Mai mult, sunteţi de acord că BNC nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul BNC.

Limitarea răspunderii

Prin prezentul acord, BNC nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse, nu pot fi stocate sau nu pot fi accesate pe serverele noastre, din orice motiv. BNC nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe BNC. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul BNC pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă că BNC va fi absolvită de orice răspundere.

Despăgubiri

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi BNC de orice pretenţii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocaţi, făcute de o terţă persoană sau organizaţie datorită sau reieşind din conţinutul materialului personal sau datorită folosirii serviciilor BNC, violării prezentului acord sau violării oricăror drepturi ale acelui terţ.

Încălcarea condiţiilor

Orice încălcare a acestor condiţii de utilizare va fi comunicată administratorului BNC la adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza