Despre BNC

Imprimare
PDF

Prezentarecercetare

Baza Națională de date de Cercetare (BNC) se adresează tuturor persoanelor interesate de domeniul cercetării medicale.Informațiile prezentate sunt accesibile atât publicului larg cât și cercetătorilor din spațiul universitar. Portalul BNC este administrat de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti.

Misiunea BNC

Misiunea BNC este de a stimula dezvoltarea și conectarea cercetării universitare la dinamica nevoilor de studiu ale diferitelor sectoare ale societății românești.
Prin intermediul BNC se urmărește centralizarea și diseminarea rezultatelor de cercetare produse la nivelul structurilor publice de cercetare științifică, întărirea comunicării și cooperarii dintre cercetătorii acestor structuri și reprezentanții operatorilor economici, dezvoltarea cercetării universitare și stimularea studenților pentru dezvoltarea unei cariere în cercetarea științifică universitară.
BNC urmarește stocarea contribuțiilor științifice produse la nivelul învățământului universitar de masterat, a rezultatelor obținute de membrii Academiei de Studii Avansate și Cercetare (ASAC) din proiectele derulate şi finanțate din fonduri publice, a informațiilor de cercetare furnizate de parteneri socio-economici relevanți. BNC reprezintă un instrument de accesare a informațiilor de cercetare științifică în domeniul științelor medicale de către orice persoană interesată, prin simplul acces la Internet. BNC oferă utilizatorilor funcții de navigare multicriteriale, de verificare a plagiatului, de publicare și protejare a drepturilor de autor. Elementele de originalitate academică sunt garantate de existența unui soft de identificare a plagiatului. În cadrul BNC sunt disponibile module de e-learning adresate studenților în domeniul medical, care facilitează dezvoltarea competențelor teoretice și aplicative de cercetare.
BNC facilitează acordarea la cerere de asistență metodologică pentru studenți de către specialiști în domeniu. BNC este o platformă online în continuă dezvoltare prin înregistrarea contribuțiilor primite din partea instituțiilor de cercetare, publice și private, neafiliate. Toti cercetătorii și specialiştii din domeniu, indiferent de naționalitate, sex, rasă și alte criterii discriminatorii, pot publica direct pe portalul web al BNC propriile contribuții științifice. Reprezentanții instituțiilor publice de cercetare pot accesa și pot trimite informații cu privire la domeniile de cercetare medicală. În plus, aceștia pot deveni membri ai ASAC, prin intermediul soluțiilor web integrate BNC.

Condiții de utilizare

Conținutul paginilor site-ului este protejat de legile dreptului de autor. Conţinuturile (imagini, text, şi alte materiale) afișate pe acest site nu pot fi reproduse, distribuite sau publicate făra acordul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti. BNC respectă prevederile legale din Romania. BNC colectează adrese de e-mail, adrese IP sau alte informații confidențiale numai cu acceptul prealabil al titularilor. Respectivele date vor fi utilizate strict în scopurile menţionate în Termeni şi condiţii de utilizare şi/sau în Politica de confidenţialitate.

Surse de finanţare

BNC este finanțat în cadrul Proiectul POSDRU/86/1.2/S/64124 – „Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată la nivelul studiilor de masterat în domeniul ştiinţelor medicale”, coordonat de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti, în parteneriat cu Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).
Proiectul POSDRU/86/1.2/S/64124 are ca obiectiv general crearea unei structuri naţionale şi dezvoltarea unor serii de activităţi formative de stimulare a cercetării universitare adaptate la dinamica nevoilor de studiu ale absolvenţilor de studii universitare. În cadrul proiectului vor fi concepute mecanisme, instrumente şi proceduri cu rolul de a racorda sistemul naţional de învăţământ superior din domeniul medical la nevoile de cercetare teoretico-aplicată.


Publicitate în cadrul portalului

BNC nu găzduiește anunțuri sponsorizate. Conținutul editorial nu este supus influențelor advertiserilor.